Get Adobe Flash player

boosheid

Boosheid is een emotie die ontstaat wanneer iets anders loopt dan gedacht, gehoopt of gewild. Vaak is het kind teleurgesteld of gekwetst maar soms begrijp het zelf ook niet waarom hij of zij zo boos wordt.
Boosheid kan verschillen van ergernis of kwaad zijn tot zelfs razernij of woede. Boosheid op zich is een gezonde emotie. Als boosheid op een gezonde manier wordt geuit, met respect voor zichzelf en de ander, blijft het kind emotioneel evenwichtig.


Boosheid kan zich op twee manieren uiten:

Richt boosheid zich vooral naar buiten dan schreeuwt, slaat, schopt of scheldt het kind. Het voelt zich tekort gedaan en geeft anderen gemakkelijk de schuld van hoe het zich voelt, waarom hij of zij zo boos wordt.
Het kind begrijpt niet goed wat het eigen aandeel is. Hij of zij is opvliegend, vijandig of heel opstandig.
Voelt het kind de boosheid vooral van binnen dan durft het deze boosheid niet te uiten. Dit kan komen door schaamte, maar ook doordat het kind graag aardig gevonden wil worden. Het past zich aan. Uiteindelijk kan er een woede uitbarsting ontstaan doordat het kind steeds bozer wordt maar het kan zich ook somber gaan voelen. Nagelbijten of ander zelf beschadigend gedrag kan ook het gevolg zijn van boosheid die van binnen oploopt.

Het is dus belangrijk dat het kind op een goede manier leert omgaan met de boosheid. Tekentherapie helpt het kind te onderzoeken waar de boosheid
vandaan komt, wat hij of zij denkt en voelt en hoe het daar beter mee om kan gaan. Dit alles onderzoeken we d.m.v. teken- en schilderopdrachten.

boos